Grondbemaling op schema

De grondbemaling (dit is het oppompen en afvoeren van grondwater) verloopt op volle toeren. Het grondwater is inmiddels al gezakt tot -3,6 meter diepte en zakt nog elke dag ongeveer 10 centimeter. De bemalingswerken zitten dus op schema. Einddoel is het grondwater te laten zakken tot een diepte van ongeveer -4,5 meter. Het laten zakken van het grondwater is nodig voor de verdere funderingswerken.

Op de foto ziet u de buizen van deze verticale grondbemaling.

(Noot: het pand links op de werf in de Stationsstraat wordt in de toekomst afgebroken, wanneer het nieuwe onderkomen voor de Royal Diamond opgetrokken is)

 

20140218_152813