Hertogin Van Brabantplein: het verhaal achter de naamgeving

Op de gemeenteraad van 7 mei 2014 werd beslist om dit openbare plein de naam “Hertogin Van Brabant-plein” te geven. De officiële aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken werd hiervoor ingediend.

Net zoals enkele andere straten in het gemeentecentrum werd voor deze straat een “Koninklijke naam” gekozen.

Hertog van Brabant is in de Belgische context een dynastieke titel die in de regel aan de kroonprins/-prinses van het Belgische koningshuis gegeven wordt.

Het alludeert op de hertogelijke titel van het oude hertogdom Brabant. De titel verwijst dus niet naar de voormalige provincie Brabant, maar naar het hertogdom Brabant, het voornaamste gewest van de Habsburgse Nederlanden.

Door het toekennen van deze titel beoogde men de prinsen/prinsessen van jongs af aan te betrekken bij het nationaal gevoel en de herinneringen van het vaderland.

In 2013, na de eedaflegging van Koning Filip als zevende Koning der Belgen werd Prinses Elisabeth de eerste Hertogin van Brabant, als eerste vrouwelijke troonopvolgster van de Belgische troon.

 leopoldspark-exterieur-03