Voorbereidende werken van start!

De afgelopen dagen zijn de eerste voorbereidende werken van start gegaan op de site van Leopoldspark. Tijdens deze werken zullen er o.a. nog een aantal afbraakwerken plaatsvinden en worden proefboringen uitgevoerd om de funderingen van de aanpalende panden op te sporen. Vervolgens zullen er net voor of net na het bouwverlof noodzakelijke beschoeiingswerken uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn cruciaal om de verdere werken in de toekomst op een veilige manier te laten plaatsvinden. Wanneer deze voorbereidingswerken afgerond zijn, kunnen de effectieve grondwerken aanvangen.

Met de start van deze voorbereidingswerken is het startschot van de effectieve realisering van het Leopoldspark gegeven. Stap voor stap zal het nieuwe hart van Leopoldsburg vorm krijgen.