24/24h permanentie via het noodoproepsysteem
Via het noodoproepsysteem kan u permanent en in geval van nood verpleging oproepen. Zo bent u verzekerd van snelle hulp indien er zich een probleem voordoet. Met een simpele druk van de knop verwittigt u de permanentie dat u zich in een acute noodsituatie bevindt. Zo kan u binnen een erg korte tijd geholpen worden.

Warm onthaal aan de balie
Uw gasten kunnen zich aanmelden aan de balie van het woonzorgcentrum en worden zo vriendelijke de weg gewezen naar uw assistentiewoning. U wordt meteen ook verwittigd dat uw gasten gearriveerd zijn. Een bloemetje en een glimlach van de baliebediende ademen de warme sfeer uit waarvoor we staan.

Aanwezigheid van een assistentie manager
Deze assistentie manager verleent u de nodige sociale en administratieve hulp, bijvoorbeeld bij problemen met uw ziekenfonds. U kan bij deze persoon ook terecht met al uw vragen over woonzorg en de service verbonden aan de assistentiewoningen.

Ergowoonadvies
De assistentiemanager of het verplegend personeel geeft u, indien gewenst, handige en praktische tips bij de inrichting van uw assistentiewoning met het oog op een zo praktisch mogelijke inrichting, aangepast aan uw specifieke zorgtoestand.

Deelname aan animatie in het Woonzorgcentrum
Zelfstandig wonen in een assistentiewoning betekent niet dat u geen recht heeft op sociale contacten. Daarom moedigen wij u aan deel te nemen aan de activiteiten en animatie die door het woonzorgcentrum worden voorzien (eventueel tegen betaling van deelnamegeld). De activiteiten van sociale, culturele en educatieve aard zijn ontspannend en steeds op niveau.

Maaltijden
Tegen betaling van een kleine prijs (3 euro voor het ontbijt, 10 euro voor een middagmaal en 5 euro voor een avondmaal; of 15 euro voor de 3 maaltijden) kan u gebruik maken van de catering van het woonzorgcentrum. U eet niet in de eetzaal van het woonzorgcentrum, maar in de gezellige brasserie van het woonzorgcentrum.

Brandverzekeringen
De brandverzekering voor uw flat is in de basisprijs inbegrepen. Zo is het gebouw én uw inboedel tot 12.500 euro gedekt.

Nutsvoorzieningen
Het gebruik van de nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) van de assistentiewoning is inbegrepen in de dagprijs. Uw internet en digitale televisie dient u wel zelf te betalen.

Afvalbeheer
Het ophalen en verwerken van uw huishoudelijk afval is eveneens inbegrepen in de dagprijs.

Onderhoud gemeenschappelijke delen
De gemeenschappelijke delen (lift, gangen, ontmoetingsruimtes, brasserie, buitenaanleg, …) liggen er altijd netjes bij. De schoonmaak en het onderhoud ervan zijn in de prijs van de basisdienstverlening inbegrepen.

Gebruik van ontmoetingsruimtes
We moedigen onze bewoners aan om deel te nemen aan het sociale leven in het woonzorgcentrum. In de kleine en grote ontmoetings- en gezelschapsruimtes kan u een babbeltje slaan, de krant lezen of naar de televisie kijken, het aanbod aan magazines doornemen of een kaartje leggen met uw medebewoners. Sociaal contact staat hierbij centraal.

Syndicus
De vergoeding voor de syndicus die instaat voor het volledige beheer en opvolging van het gebouw, is ook inbegrepen in het basisbedrag.